Testa Det nya sättet att jämföra och välja företagstelefoni

Operatörsval är ett verktyg för att se över och upphandla telefoni och växel – utan krångel, operatörsoberoende och helt digitalt.

Användare av Operatörsval får i genomsnitt:

  • 25% lägre telefonikostnader 
  • 30 timmar i sparad upphandlingstid

På vår demo-sida kan du se hur det går till. Operatörsval är helt kostnadsfri och ni förbinder er inte till något.

Vi skickar automatiskt ut en länk till angiven e-post

Kontakt

Vill du ha en genomgång av Operatörsval?
Boka ett möte direkt här